Mötesprotokoll

Av praktiska skäl delas inte protokollen ut till alla familjer. I stället läggs de ut här på webbplatsen. Där kan du läsa vad styrelsen har diskuterat och beslutat.

Styrelsemöten 2023

Styrelsemöten 2022

Styrelsemöten 2021

Styrelsemöten 2020

Styrelsemöten 2019

Styrelsemöten 2018

 Styrelsemöten 2017