Mötesprotokoll

Här finns protokoll från föreningens möten. Där kan du läsa vad styrelsen har diskuterat och beslutat.

Läsår 2023-2024

Läsår 2022-2023

Läsår 2021-2022

Läsår 2020-2021

Styrelsemöten läsår 2019-2020

Läsår 2018-2019

Läsår 2017-2018

Styrelsemöten vt 2017