Klassföräldrar

Varje klass väljer klassföräldrar. Oftast är de 2-4 stycken och väljs för ett år. Klassföräldrarna blir automatiskt även klassens ombud i föräldraföreningen.

Vad gör en klassförälder?

 • Mejlar styrelsen@malmaff.se med info om egen e-postadress samt vilken klass man blivit klassförälder i, så att e-postlistan till alla klassföräldrar kan hållas aktuell.
 • Tillsammans med övriga klassföräldrar i klassen utser en som ansvarar för att vidarebefordra e-postinformation från styrelsen till övriga föräldrar i klassen.
 • Går på föräldraföreningens möte med klassföräldrarna. Förmedlar information och synpunkter mellan klassens föräldrar och föräldraföreningen.
 • Informerar om föräldraföreningen i klassen.  Förslagsvis på alla föräldramöten, men även i övrigt lobbar för föreningen. Fångar upp synpunkter från klassen för att föra vidare till föreningen.
 • Planerar och organiserar Malmaskolans kväll
  Malmaskolans kväll är ett gemensamt arrangemang mellan föräldraföreningen och skolan för alla familjer i hela skolan med syftet att träffas, ha roligt och samla in pengar till föreningen. En del av behållningen går till välgörande ändamål som eleverna bestämmer.
  Föreningen kallar initialt till ett möte med klassföräldrarna, varefter föreningen och klassföräldrarna gemensamt planerar och organiserar kvällen.
 • Arrangerar olika aktiviteter för klassen, för föräldrarna eller för hela familjerna.
 • Gärna ordnar fika eller på annat sätt bistår klassföreståndare i samband med föräldramöten.
 • Genomför en god överlämning till nästa klassföräldrar när så är dags.