Föreningen

Välkommen till Malmaskolans Föräldraförening

”Vi sätter guldkant på elevernas skoltid.”

Malmaskolans föräldraförening finns till för alla barn på Malmaskolan, för deras familjer och för Malmaskolan. Föreningen vill bidra till att alla barn på skolan ska ha en bra skolmiljö och en bra skoltid. Föräldraföreningen är en kanal för dialog mellan föräldrar och skolledning.

Alla föräldrar är välkomna till styrelsemöten. Styrelsen kan också nås genom e-post på styrelsen@malmaff.se

Här är några av de viktiga saker som föreningen gör:

Aktiv dialog

Malmaskolans föräldraförening tycker är Malmaskolan är en av Uppsalas bästa skolor. Det finns kompetent och engagerad personal som ser barnen och möter deras behov. Det bekräftas också vid uppföljningar av skolan. Men också en bra skola kan bli bättre och därför har föräldraföreningen en kontinuerlig och aktiv dialog med skolledningen.

Temakvällar

Föräldraföreningen organiserar ibland temakvällar för föräldrar kring aktuella frågor. Den senaste temakvällen handlade om barn och internet.

Bidrag till aktiviteter och en utvecklande skolvardag

För eleverna är klassresor, lägerskolor och utflykter inspirerande och utvecklande. Föräldraföreningen ger bidrag till olika återkommande aktiveteter men kan också stötta när något extra roligt händer – som när en klass kommer till final av Vi i femman och behöver bidrag till resan. Andra exempel är skridskoåkning och kulturaktiviteter.

Malmaskolans kväll

Malmaskolans kväll är den största aktiviteten och föreningens största inkomstkälla. Den arrangeras av föräldraföreningen tillsammans med skolan och alla elever med familjer. Engagemanget är stort från alla! En del av behållningen går också till ett välgörande ändamål som elever i klass 6 får välja.

Foto: Herin Oh
Foto: Herin Oh