Föreningen

Välkommen till Malmaskolans Föräldraförening

”Vi sätter guldkant på elevernas skoltid.”

Om föreningen

Föreningens uppgift är att stödja skolan och hemmen för att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föräldraföreningen utgör en arena för dialog mellan föräldrar och skolledning.

Föreningen samlar ihop synpunkter från föräldrarna och framför dem till skolan eller till andra berörda, t.ex. kommunen. Föreningen informerar också föräldrarna om vad som är på gång på skolan. Föreningen är politiskt obunden.

Alla är varmt välkomna på styrelsemöten. Styrelsen kan också nås genom e-post på styrelsen@malmaff.se

Här är det viktigaste vi gör:

Aktiv dialog

Enligt Malmaskolans föräldraförenings uppfattning är Malmaskolan en av Uppsalas allra bästa skolor med utomordentligt skicklig personal vilket också bekräftas vid de uppföljningar av verksamheten som gjorts i olika sammanhang.

Ett sätt att stödja lärare och skolledning samt visa vår uppskattning är att genom föräldraföreningen föra en aktiv dialog med skolledningen om aktuella frågor samt stötta ekonomiskt med det lilla extra som ibland behövs för att sätta lite guldkant på tillvaron för våra barn.

Malmaskolans kväll

Malmaskolans kväll är ett gemensamt arrangemang för skolan och föräldraföreningen. Det innebär ett stort engagemang både från föräldrar och lärare. En del av behållningen går till ett välgörande ändamål som eleverna bestämmer.

Bidrag till aktiviteter

Föräldraföreningen lämnar bidrag till olika aktiviteter på skolan. Här är några exempel:

  • Lägerskola
  • Skidresa och skridskoåkning
  • Utflykter
  • Kulturaktiviteter
  • Bidrag till varje klasskassa

För att söka ett bidrag följa länken.

De huvudsakliga intäkterna är medlemsavgifter och Malmaskolans kväll.