Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2023-2024

När du har frågor, förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra kan du kontakta styrelsen. Prata gärna direkt med någon av oss om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på vad vi ska ta upp.

Du kan prata med oss på skolan, eller skicka e-post till styrelsens gemensamma e-post styrelsen@malmaff.se.

Styrelsen för läsåret 2023-2024 är:
 
Roll Namn Barn i klass  Övrigt
Ordförande Herin Oh 3A  
Sekreterare Mino Ashkan Far 1B, 3B  
Kassör Lanfeng Yang 1A  
Ledamot Daniel Callbo Solrosen Infoansvarig
Ledamot Sofia Kelhoffer 2A Webbansvarig
Ledamot Sima Mohtashami Solrosen  
Ledamot Johanna Lindberg 1A  
Ledamot