Föreläsning om barn och internet

Malmaskolans föräldraförening anordnar en föreläsning om barn och internet.