Digitalt styrelsemöte den 26 november

Nästa styrelsemöte sker online via Zoom. Kontakta webmaster@malmaff.se för länken till mötet.