Vill du vara med och påverka?

Är du intresserad av ett uppdrag i styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig till ordföranden eller någon annan i styrelsen.
Bra att veta är att alla medlemmar är välkomna att delta vid styrelsens ordinarie styrelsemöten.
Om du har förslag på frågor som styrelsen ska ta upp kan du prata med någon i styrelsen.
Ibland finns det någon fråga som är särskilt aktuell och som engagerar många. Styrelsen kan då starta grupper och projekt för en begränsad period. Initiativ till sådana grupper kan komma antingen från föräldrar, från styrelsen eller från skolan. Om du är intresserad av att vara med i en grupp som särskilt fokuserar på någon fråga är du välkommen att höra av dig.
Har du särskilda kunskaper inom något område som berör barn, skola eller lärande? Något som  du skulle kunna hålla föredrag om för föräldrar på Malmaskolan? Hör gärna av dig till styrelsen i så fall.