Vill du vara med och påverka?

Var med och påverka genom våra grupper!

Vi vet att många föräldrar är intresserade av att jobba med någon särskild fråga som gäller skolan men inte har möjlighet att engagera sig i styrelsearbetet.

Som ett alternativ kan man därför starta en grupp i föreningen som jobbar med en viss fråga under en begränsad period. Initiativ till sådana grupper kan komma antingen från föräldrar, från styrelsen eller från skolan.

I år följer vi renoveringen och den tillfälliga evakueringen till moduler. Vi arbetar också med att kunna ordna vår försenade present till skolans 50-årsdag.

Det finns självklart många andra frågor som kan vara aktuella. Om det är flera föräldrar som vill jobba med samma fråga så bildas helt enkelt en grupp. Därför vet vi inte i förväg hur många och vilka grupper som kommer att bildas, utan vi kommer att informera efterhand om vilka som är på gång.

Om du är intresserad av att arbeta med någon fråga så hör av dig till någon i styrelsen.