Engagera dig i vår fina skola!

Malmaskolans föräldraförening behöver nya styrelseledamöter. På årsmötet den 2 september ska den nya styrelsen väljas. Alla är varmt välkomna till mötet!