Insamling av vintersportutrustning

Föräldraföreningen har gjort en insamling av utrustning under säsongen.