Kommande styrelsemöten

Som medlem i föreningen är du alltid välkommen på styrelsemötena. På dessa deltar även en av rektorerna för Malmaskolan.

Styrelsemöten för våren 2021 är inplanerade enligt följande:

  • 9 februari: digitalt möte. Alla är välkomna, kontakta webmaster@malmaff.se för Zoom länken.
  • 17 mars
  • 22 april
  • 25 maj

Tid: 18.00- 19.30

Plats: Malmaskolans personalrum eller digitalt