Protokoll från mars-mötet

Nu finns protokollet från MFFs möte den 28 mars upplagt på hemsidan. Länk: MFF 28 mars 18