Protokoll från styrelsemötet i februari

Nu finns protokollet från årets andra styrelsemöte att beskåda!   Malmaskolans föräldraförening 14 feb 2018