Klassbidrag

Sätt guldkant på skoltiden!

Klasserna kan ansöka om bidrag från föräldraföreningen för att sätta guldkant på skoltiden. Följande villkor gäller:

 • Ansökan ska avse något som hela klassen gör på skoltid. Föräldrar får dock förstås gärna följa med.
 • Ansökan kan avse olika typer av kostnader, t.ex. entréavgifter, material eller utrustning.
 • Ansökan ska göras av klassens lärare.
 • Ansökan görs till föräldraföreningen, antingen via rektor eller direkt till styrelsen ( styrelsen@malmaff.se).
 • Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte med föräldraföreningen.
 • Bidraget kan uppgå till max 2000 kronor per klass och läsår.
 • Kostnaderna redovisas i efterhand till skolan, som sedan får ersättning från föräldraföreningen motsvarande kostnaderna.

Exempel från senare år på beviljade klassbidrag (några av exemplen är även generella bidrag till skolan):

 • Skridskoåkning på Gordon Nice Ice Arena på IDH lektioner och påsklovsfritids
 • Finalresa: Vi i femman
 • Latitude 59
 • Aktivitet på Alnäs
 • Pingisracket och bollar
 • Bandyklubbor
 • Spel och annat material till klassrummet
 • Cosmonova
 • Skolkonsertbesök
 • Livrustkammaren
 • Wasamuseet
 • Skumgummigropen på Fyrishov
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Gamla Uppsala museum, utställning ”i järnåldersmänniskans fotspår”
 • Konsthuset
 • Busskostnader för besök på Jällaskolan
 • Tekniska museet
 • Urverk till slöjden då eleverna skapar klockor
 • Minigolf
 • Övernattning på Norreda torp
 • Bad på Fyrishov
 • Besök på musikstudio och spelat in en skiva
 • Gustavianum
 • Tom Tits
 • Bror Hjorts hus

Välkomna med er ansökan!

Styrelsen