Styrelsemöte den 3 oktober

Nästa styrelsemöte tar plats den 3 oktober 2019 kl. 18:00-19.30 i Malmaskolans personalrum . Välkomna!