Tack för all begagnad vintersportutrustning!

I början på året initierade MFF en insamling av begagnad vintersportutrustning. Vi fick in sex par skridskor och lika många hjälmar samt en komplett skidutrustning. Dessa kommer att komma väl till användning för utlåning under raster på...