Protokoll från styrelsemötet 3 oktober

Protokollet från senaste styrelsemötet: dialog med skolan, nya bidrag till skolverksamhet samt läget på hinderbanan.