Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2020-2021

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra. Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.

För att komma i kontakt med föreningen kan följande e-postadresser användas:

styrelsen@malmaff.se: E-postlista till samtliga i styrelsen

webmaster@malmaff.se: E-postadress till föreningens webbansvarige

malmakvall@malmaff.se: E-postlista till dem i styrelsen som jobbar extra mycket med Malmaskolans Kväll

 
Följande styrelse valdes på årsmötet hösten 2020, och konstituerades på efterföljande möte:
 
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Tobias Törndahl  2B, 4B
 
Sekreterare Herin Oh  Solrosen
 
Kassör Pelle Andersson 3B
 
Webbansvarig Tomas Kubart 3A  
Ledamot Caroline Lund  Solrosen  
Ledamot Erik Widell Solrosen Malmaskolans Kväll
Ledamot Sofia Imberg Kelhoffer