Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2022-2023

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra. Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.

För att komma i kontakt med föreningen kan följande e-postadresser användas:

styrelsen@malmaff.se: E-postlista till samtliga i styrelsen

 
Följande styrelse valdes på hösten 2022:
 
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Herin Oh 2A  
Sekreterare Mino Ashkan Far F, 2B  
Kassör Lisa Schwartz 1A  
Ledamot Hanna Kultima 2A Webbansvarig
Ledamot Sofia Imberg Kelhoffer 1A  
Ledamot Karin Stenbergh 1B  
Ledamot      
Ledamot