Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2021-2022

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra. Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.

För att komma i kontakt med föreningen kan följande e-postadresser användas:

styrelsen@malmaff.se: E-postlista till samtliga i styrelsen

webmaster@malmaff.se: E-postadress till föreningens webbansvarige

malmakvall@malmaff.se: E-postlista till dem i styrelsen som jobbar extra mycket med Malmaskolans Kväll

 
Följande styrelse valdes på hösten 2021:
 
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Tobias Törndahl 3B, 5B
 
Sekreterare Herin Oh 1A  
Kassör Pelle Andersson 4B
 
Ledamot Erik Widell 1A Webbansvarig
Ledamot Sofia Imberg Kelhoffer FA  
Ledamot Lisa Schwartz FA  
Ledamot Karin Stenbergh FB  
Ledamot Hanna Kultima 1A