Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2019-2020

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra. Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.

För att komma i kontakt med föreningen kan följande e-postadresser användas:

styrelsen@malmaff.se: E-postlista till samtliga i styrelsen

webmaster@malmaff.se: E-postadress till föreningens web-ansvarige

malmakvall@malmaff.se: E-postlista till dem i styrelsen som jobbar extra mycket med Malmaskolans Kväll

 
Följande styrelse valdes på årsmötet hösten 2019, och konstituerades på efterföljande möte:
 
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Linnéa Littorin  2B  
Sekreterare Tobias Törndahl  1B, 3B
 
Kassör Pelle Andersson 2B
 
Webbansvarig Tomas Kubart 2A  
Malmaskolans Kväll Elin-Maria Bergsten    
Malmaskolans Kväll      
Ledamot Sofia Imberg Kelhoffer