Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2018-2019

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra.

Som medlem i föreningen är du alltid välkommen på styrelsemötena. På dessa deltar även rektor för Malmaskolan och en personalrepresentant.
Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.
Följande styrelse valdes på årsmötet hösten 2018, och konstituerades på efterföljande möte:
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Linnea Littorin  
Vice ordförande
Sekreterare Lena Pelander
Kassör Johan Dicksved
Webbansvarig Botond Pakucs  
Information Elin Maria Bergsten  
Malmaskolans Kväll Tobias Törndahl    
Malmaskolans Kväll Lina Nordqvist
Ledamot Pelle Andersson