Styrelsen för Malmaskolans Föräldraförening 2017-2018

Det är till föreningens styrelse du vänder dig med förslag och idéer om vad föräldraföreningen ska göra.

Som medlem i föreningen är du alltid välkommen på styrelsemötena. På dessa deltar även rektor för Malmaskolan och en personalrepresentant.
Prata gärna direkt med någon i styrelsen om du vill ha information eller har några synpunkter eller önskemål på föreningens verksamhet.
Följande styrelse valdes på årsmötet hösten 2017, och konstituerades på efterföljande möte:
Roll Namn Barn i  Övrigt
Ordförande Jenny Reimer  2B, 5B
Vice ordförande Tove Fall  Solrosen och 3A
Sekreterare Linnea Littorin  Näckrosen, 4A, 6A
Kassör Johan Dicksved  Näckrosen, 3A, 5B
Webbansvarig Botond Pakucs  1A
Information Lena Pelander  2A  
Malmaskolans Kväll Tove Fall Solrosen och 3A
 
Malmaskolans Kväll Lina Nordqvist Näckrosen
Ledamot Lisette Bäckström  1, 4A